Priser

Prisene gjelder per person

Inntil 8 deltakere per gruppe

Kr 5394,-

Sesongkurs

9 x 90 min

Bestselger!🏆

Kr 2500,-

Gruppetime

2 x 90 min

Kr 1750,-